Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

piątek, 04 listopada 2011 10:14 Marcin Wójcik
Drukuj
UCHWAŁA RADY GMINY GROMNIK NR XXXIV/260/10 z dnia 26.02.2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2010 r., nr 261, poz. 1725
Załączniki: