W?adze urz?du

Drukuj
Wˇjt Gminy - Bogdan Stasz
Sekretarz Gminy - Bogus?awa Maniak
Skarbnik Gminy - Stanis?awa Wrona