Położenie

czwartek, 18 sierpnia 2011 11:40 Marcin Wójcik
Drukuj

Gmina Gromnik położona jest w południowo - wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim.

Zajmuje ona obszar o pow. 70 km2 i liczy 8.540 mieszkańców. Gminę tworzy siedem sołectw: Brzozowa, Chojnik, Golanka, Gromnik, Polichty, Rzepiennik Marciszewski i Siemiechów.

Obszar Gminy Gromnik jest atrakcyjny krajobrazowo, z urozmaiconą rzeźbą terenu. Charakterystyczne są pasma wzgórz z dolinami potoków, rozłogami pól i łąk oraz lasami. W krajobrazie wyróżnia się dolina rzeki Białej.

Głównym ośrodkiem zapewniającym obsługę mieszkańców gminy Gromnik jest położony około 30 km w kierunku północnym Tarnów.

Zapewnia on obsługę w zakresie:

Istotne związki funkcjonalno-przestrzenne zachodzą z gmina Tuchów:

W zakresie szkolnictwa i zatrudnienia zachodzą także związki z gminą Ciężkowice i Zakliczyn.