Dy?ury

czwartek, 11 sierpnia 2011 07:47
Drukuj

Przewodnicz?cy Rady Gminy pe?ni dy?ur w ka?dy czwartek w godzinach od 900-1400.