A+ R A-

Referat Społeczno - Administracyjny - symbol SA

Email Drukuj PDF

REFERAT SPOŁECZNO- ADMINISTRACYJNY – Symbol  SA

Tel.. 14) 65 14 202, 14) 65 14 238, 14) 65 14 250

  1. Kierownik Referatu, ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych – Krzysztof Chwistek        - tel wewn. 19
  2. Stanowisko ds. kadr i ochrony.poż – Bogumiła Kierońska  - tel. wen. 18
  3. Sranowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Anna Kurczab – tel. wew. 18
  4. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów – Grażyna Ptaszkowska – tel. wewn. 32
  5. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu – Dorota Łysoń

Urząd Stanu Cywilnego – Zastępcy Kierownika USC – Tel wewn. 18, 26 - Bogumiła Kierońska, Anna Kurczab

Opłatę za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL na wniosek w kwocie 31 zł należy wpłacać na konto:

BSRZ Kraków O/Gromnik  38 8589 0006 0210 0000 1182 0005