Władze urzędu

Drukuj
Wójt Gminy - Bogdan Stasz
Sekretarz Gminy - Bogusława Maniak
Skarbnik Gminy - Stanisława Wrona