A+ R A-
Kras Małgorzata

Kras Małgorzata

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa GOLANKA

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Golanka stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

     1. DĘBOSZ Małgorzata       -        lat 49, zam. Golanka

 1. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

          1. BĄK Józef                        -        lat 63, zam. Golanka

     2. FUDALA Teresa                -        lat 49, zam. Golanka

     3. GOGOLA Edward               -        lat 65, zam. Golanka

     4. HAJDUK Stanisław           -        lat 51, zam. Golanka

     5. JANAS Grażyna                -        lat 43, zam. Golanka

                                                                       WÓJT GMINY

                                                           /-/     BOGDAN STASZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa SIEMIECHÓW

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Siemiechów stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

i n f o r m u j ę

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

          1. DAMIAN Zbigniew                           -           lat 59, zam. Siemiechów

          2. DUBAREK Wiktor                             -           lat 45, zam. Siemiechów

          3. GĄDEK Waldemar                           -           lat 50, zam. Siemiechów

          4. KOŚCIŃSKA Danuta                        -           lat 49, zam. Siemiechów

          5. TURSKA Jolanta                              -           lat 31, zam. Siemiechów

II. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

 1. ALIBOŻEK Elżbieta                            - lat 56, zam. Siemiechów
 2. GĄDEK Małgorzata                            - lat 54, zam. Siemiechów
 3. GĄDEK Zofia                                      - lat 38, zam. Siemiechów
 4. GUCWA Mariusz                                 - lat 43, zam. Siemiechów
 5. IWANIEC Grzegorz                            - lat 23, zam. Siemiechów
 6. IWANIEC Ryszard                              - lat 55, zam. Siemiechów
 7. JUCHA Paweł                                      - lat 34, zam. Siemiechów
 8. KOŚCIŃSKA Danuta                            - lat 49, zam. Siemiechów
 9. KWIEK Zbigniew                                - lat 60, zam. Siemiechów
 10. ŁAZAREK Tadeusz                              - lat 47, zam. Siemiechów
 11. OSYSKO Łukasz                                  - lat 23, zam. Siemiechów
 12. SMOSNA Piotr                                     - lat 55, zam. Siemiechów
 13. TABIŚ Adam                                        - lat 53, zam. Siemiechów

 

                                                                                                WÓJT GMINY

                                                       /-/     BOGDAN STASZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa GROMNIK

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Gromnik stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

1. KNAPIK Elżbieta                 - lat 60, zam. Gromnik

 1. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ
  1. KAJMOWICZ Dorota             - lat 41, zam. Gromnik
  2. MANIAK Ewa                       - lat 57, zam. Gromnik
  3. MOTEK Jan                          - lat 55, zam. Gromnik
  4. NALEPA Józef                      - lat 63, zam. Gromnik
  5. POŹNIŃSKI  Kazimierz        - lat 60, zam. Gromnik
  6. PRZODAŁA Danuta              - lat 54, zam. Gromnik
  7. RAFA Stanisław                  - lat 55. zam. Gromnik

 

 

                                                                       WÓJT GMINY

 

                                                           /-/     BOGDAN STASZ

O B W I E S Z C Z E N I E  

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 7 kwietnia 2015 roku

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego  i przez pełnomicnika  w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

OBWIESZCZENIE W ZAŁĄCZNIKU