A+ R A-
Kras Małgorzata

Kras Małgorzata

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie będzie pracował w godzinach:

  • w poniedziałek od 7.15 do 18.00

  • od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15

Informujemy, iż powyższe godziny pracy będą takie same we wszystkich urzędach skarbowych w woj. małopolskim.

Zostały one wprowadzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w związku z konsolidacją procesów pomocniczych, w związku ze zmianami do ustawy o urzędach i izbach skarbowych wprowadzonymi ustawą z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o służbie celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz.211).

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

piątek, 20 marca 2015 10:34 Opublikowane w Z życia Gminy

PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DOWODÓW WPŁATY

Urząd Gminy Gromnik apeluje aby mieszkańcy dokonujący wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gromniku, w tytule przelewu dokładnie wskazali dane osoby, która złożyła deklarację z danej nieruchomości, a także miesiąc którego dotyczy wpłata. Pozwoli to nie uniknięcie wątpliwości dotyczących prawidłowego zaksięgowania wpłaty.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 19 marca 2015r.

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze Gminy Gromnik.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 150, z p.zm.) gmina ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

     Sporządzając zestawienie jw. gmina korzysta z danych przekazanych przez właścicieli i lokatorów oraz organizacji ich zrzeszających, a także z innych dostępnych źródeł.

     Zarządcy nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz.U. 2007, Nr 250, poz.1873).

Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane Urzędowi Gminy w Gromniku (pok. nr 9, parter) w terminie:
1) za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku;
2) za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

Zestawienie danych dotyczących czynszów za I oraz II półrocze 2014r. do pobrania w poniższym załączniku:

Gminny konkurs wiedzy pożarniczej

wtorek, 10 marca 2015 10:31 Opublikowane w Galeria