A+ R A-
Kras Małgorzata

Kras Małgorzata

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie § 37 Statutu sołectwa Golanka stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 1 kandydata na Sołtysa oraz 5 na wymaganych 5 kandydatów na członków Rady Sołeckiej

 

nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie GOLANKA

 

         Za wybranego Sołtysa sołectwa GOLANKA na kadencję 2015 – 2019 uznaje się Panią

 

MAŁGORZATĘ DĘBOSZ

 

 

 

         Za wybranych członków Rady Sołeckiej sołectwa GOLANKA na kadencję 2015 – 2019 uznaje się:

 

 

 1. BĄK Józef
 2. FUDALA Teresa                    
 3. GOGOLA Edward                 
 4. HAJDUK Stanisław              
 5. JANAS Grażyna                    

 

 

 

WÓJT GMINY

   /-/ BOGDAN STASZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu sołectwa Chojnik stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 1 kandydata na Sołtysa

 

nie przeprowadza się wyborów Sołtysa

 

 

       Za wybranego Sołtysa Sołectwa CHOJNIK na kadencję 2015 – 2019 uznaje się Pana

 

 

SOLARZ JÓZEF

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/     BOGDAN STASZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie § 37 ust. 2 i 3 Statutu sołectwa Brzozowa stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 7 na wymaganych 7 kandydatów na członków Rady Sołeckiej

nie przeprowadza się wyborów Członków Rady Sołeckiej

w sołectwie BRZOZOWA

 

 

                   Za wybranych Członków Rady Sołeckiej sołectwa BRZOZOWA na kadencję 2015 – 2019 uznaje się:

 

 

 1. CIESIELCZYK Krzysztof
 2. GĄDEK Paweł
 3. KOLANO Krzysztof
 4. MROZIK Marek
 5. POTĘPA Barbara
 6. POTĘPA Magdalena
 7. SKÓRA Ignacy

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/     BOGDAN STASZ

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr   34 /2015

 

WÓJTA GMINY GROMNIK

 

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych w wyborach Sołtysa i Członków

                        Rad Sołeckich na terenie Gminy Gromnik

 

            Na podstawie § 32 Statutów Sołectw Gminy Gromnik stanowiących załącznik Nr 1,2 5 i 7 do Uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Gromnik (Dz.Urz. Woj.Małop. Nr 287, poz. 312) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

            Powołuje się Sołeckie Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa

i Członków Rad Sołeckich w zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 roku w składach osobowych określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

Do Zarządzenie Nr 34/2015

Wójta Gminy Gromnik

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

SKŁADY SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH

___________________________________________________________________________

I. SOŁECKA KOMISJA WYBORCZA W BRZOZOWEJ

 1. Buratowski Bolesław - przewodniczący Komisji
 2. Żaba Wojciech - zastępca przewodniczącego komisji
 3. Wróbel Halina- członek
 4. Kapusta Dorota- członek
 5. Kieroński Krzysztof- członek
 6. Wójcik Beata- członek

 

II. SOŁECKA KOMISJA WYBORCZA W CHOJNIKU

 1. Zabawski Stanisław- przewodniczący komisji
 2. Łukasz Dębosz- zastępca przewodniczącego komisji
 3. Kras Jan- członek
 4. Burnat Tomasz- członek
 5. Góral Jan- członek

III. SOŁECKA KOMISJA WYBORCZA W RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM

 1. Karnia Zygmunt- przewodniczący Komisji
 2. Witek- Gomułka Anna- zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Kleszyk Janina- członek
 4. Kwaśna Dorota- członek
 5. Bajorek Łukasz- członek
 6. Kras Małgorzata- członek
 7. Sromek Bogusława- członek
 8. Górska Beata- członek

 

IV.SOŁECKA KOMISJA WYBORCZA W SIEMIECHOWIE

 1. Kucharzyk Bronisław - przewodniczący Komisji
 2. Kwiek Jerzy - zastępca przewodniczącego komisji
 3. Grzyb Andrzej - członek
 4. Wielgus Józef- członek
 5. Łośko Marek - członek