A+ R A-
Kras Małgorzata

Kras Małgorzata

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

WÓJT GMINY GROMNIK

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Sołtysów             i członków Rad Sołeckich w miejscowościach:

BRZOZOWA, CHOJNIK, RZEPIENNIK MARCISZEWSKI,   SIEMIECHÓW    w dniu 26 kwietnia 2015 roku.

Spis został sporządzony oddzielnie dla wyżej wymienionych obwodów wyborczych.

Każdy wyborca w terminie od dnia 20 do 24 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Gromnik, ul.Witosa Nr 2 , pokój   Nr 14 w godzinach pracy tj. od godz. 7.30 do 15.30 może sprawdzić czy został wpisany do spisu wyborców.

                              

       WÓJT GMINY

/-/ BOGDAN STASZ

                              

Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

 ZARZĄDZENIE W ZAŁĄCZNIKU

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

_____________________________________

Działając na podstawie § 37 Statutu sołectwa Polichty stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 1 kandydata na Sołtysa oraz 4 na wymaganych 4 kandydatów na członków Rady Sołeckiej

 

nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie POLICHTY

 

        Za wybranego Sołtysa sołectwa POLICHTY na kadencję 2015–2019 uznaje się Panią JOLANTĘ RUTKA.

 

 

 

        Za wybranych członków Rady Sołeckiej sołectwa POLICHTY na kadencję 2015 – 2019 uznaje się:

 1. BARTOSIK ANNA
 2. GAJ MARCIN
 3. POTĘPA GRZEGORZ
 4. SOCHA KAZIMIERZ

 

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/     BOGDAN STASZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie § 37 Statutu sołectwa Gromnik stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 1 kandydata na Sołtysa oraz 7 na wymaganych 7 kandydatów na członków Rady Sołeckiej

 

nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie GROMNIK

 

 

                   Za wybranego Sołtysa sołectwa GROMNIK na kadencję 2015 – 2019 uznaje się Panią  KNAPIK ELŻBIETĘ.

 

 

        

         Za wybranych członków Rady Sołeckiej sołectwa GROMNIK na kadencję 2015 – 2019 uznaje się:

 

 1. KAJMOWICZ Dorota
 2. MANIAK Ewa
 3. MOTEK Jan
 4. NALEPA Józef
 5. POŹNIŃSKI Kazimierz
 6. PRZODAŁA Danuta
 7. RAFA Stanisław

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/     BOGDAN STASZ