A+ R A-
Wybory Sołtysa i Członków Rad Sołeckich

Wybory Sołtysa i Członków Rad Sołeckich (20)

W ZAŁĄCZNIKU

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW SOŁTYSA W CHOJNIKU

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW SOŁTYSA W SIEMIECHOWIE

 

PROTOKOŁ Z WYBORÓW CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W SIEMIECHOWIE

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW SOŁTYSA W RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW SOŁTYSA W BRZOZOWEJ

 

poniedziałek, 27 kwietnia 2015 12:24
Więcej…

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

WÓJT GMINY GROMNIK

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Sołtysów             i członków Rad Sołeckich w miejscowościach:

BRZOZOWA, CHOJNIK, RZEPIENNIK MARCISZEWSKI,   SIEMIECHÓW    w dniu 26 kwietnia 2015 roku.

Spis został sporządzony oddzielnie dla wyżej wymienionych obwodów wyborczych.

Każdy wyborca w terminie od dnia 20 do 24 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Gromnik, ul.Witosa Nr 2 , pokój   Nr 14 w godzinach pracy tj. od godz. 7.30 do 15.30 może sprawdzić czy został wpisany do spisu wyborców.

                              

       WÓJT GMINY

/-/ BOGDAN STASZ

                              

wtorek, 21 kwietnia 2015 08:47
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

_____________________________________

Działając na podstawie § 37 Statutu sołectwa Polichty stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 1 kandydata na Sołtysa oraz 4 na wymaganych 4 kandydatów na członków Rady Sołeckiej

 

nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie POLICHTY

 

        Za wybranego Sołtysa sołectwa POLICHTY na kadencję 2015–2019 uznaje się Panią JOLANTĘ RUTKA.

 

 

 

        Za wybranych członków Rady Sołeckiej sołectwa POLICHTY na kadencję 2015 – 2019 uznaje się:

 1. BARTOSIK ANNA
 2. GAJ MARCIN
 3. POTĘPA GRZEGORZ
 4. SOCHA KAZIMIERZ

 

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/     BOGDAN STASZ

środa, 15 kwietnia 2015 08:41
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie § 37 Statutu sołectwa Gromnik stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 1 kandydata na Sołtysa oraz 7 na wymaganych 7 kandydatów na członków Rady Sołeckiej

 

nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie GROMNIK

 

 

                   Za wybranego Sołtysa sołectwa GROMNIK na kadencję 2015 – 2019 uznaje się Panią  KNAPIK ELŻBIETĘ.

 

 

        

         Za wybranych członków Rady Sołeckiej sołectwa GROMNIK na kadencję 2015 – 2019 uznaje się:

 

 1. KAJMOWICZ Dorota
 2. MANIAK Ewa
 3. MOTEK Jan
 4. NALEPA Józef
 5. POŹNIŃSKI Kazimierz
 6. PRZODAŁA Danuta
 7. RAFA Stanisław

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/     BOGDAN STASZ

środa, 15 kwietnia 2015 08:39
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie § 37 Statutu sołectwa Golanka stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 1 kandydata na Sołtysa oraz 5 na wymaganych 5 kandydatów na członków Rady Sołeckiej

 

nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie GOLANKA

 

         Za wybranego Sołtysa sołectwa GOLANKA na kadencję 2015 – 2019 uznaje się Panią

 

MAŁGORZATĘ DĘBOSZ

 

 

 

         Za wybranych członków Rady Sołeckiej sołectwa GOLANKA na kadencję 2015 – 2019 uznaje się:

 

 

 1. BĄK Józef
 2. FUDALA Teresa                    
 3. GOGOLA Edward                 
 4. HAJDUK Stanisław              
 5. JANAS Grażyna                    

 

 

 

WÓJT GMINY

   /-/ BOGDAN STASZ

środa, 15 kwietnia 2015 08:36
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu sołectwa Chojnik stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 1 kandydata na Sołtysa

 

nie przeprowadza się wyborów Sołtysa

 

 

       Za wybranego Sołtysa Sołectwa CHOJNIK na kadencję 2015 – 2019 uznaje się Pana

 

 

SOLARZ JÓZEF

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/     BOGDAN STASZ

czwartek, 16 kwietnia 2015 08:33
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie § 37 ust. 2 i 3 Statutu sołectwa Brzozowa stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) podaję do wiadomości, że wobec zarejestrowania 7 na wymaganych 7 kandydatów na członków Rady Sołeckiej

nie przeprowadza się wyborów Członków Rady Sołeckiej

w sołectwie BRZOZOWA

 

 

                   Za wybranych Członków Rady Sołeckiej sołectwa BRZOZOWA na kadencję 2015 – 2019 uznaje się:

 

 

 1. CIESIELCZYK Krzysztof
 2. GĄDEK Paweł
 3. KOLANO Krzysztof
 4. MROZIK Marek
 5. POTĘPA Barbara
 6. POTĘPA Magdalena
 7. SKÓRA Ignacy

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/     BOGDAN STASZ

środa, 15 kwietnia 2015 08:30
Więcej…

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr   34 /2015

 

WÓJTA GMINY GROMNIK

 

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych w wyborach Sołtysa i Członków

                        Rad Sołeckich na terenie Gminy Gromnik

 

            Na podstawie § 32 Statutów Sołectw Gminy Gromnik stanowiących załącznik Nr 1,2 5 i 7 do Uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Gromnik (Dz.Urz. Woj.Małop. Nr 287, poz. 312) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

            Powołuje się Sołeckie Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa

i Członków Rad Sołeckich w zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 roku w składach osobowych określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

Do Zarządzenie Nr 34/2015

Wójta Gminy Gromnik

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

SKŁADY SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH

___________________________________________________________________________

I. SOŁECKA KOMISJA WYBORCZA W BRZOZOWEJ

 1. Buratowski Bolesław - przewodniczący Komisji
 2. Żaba Wojciech - zastępca przewodniczącego komisji
 3. Wróbel Halina- członek
 4. Kapusta Dorota- członek
 5. Kieroński Krzysztof- członek
 6. Wójcik Beata- członek

 

II. SOŁECKA KOMISJA WYBORCZA W CHOJNIKU

 1. Zabawski Stanisław- przewodniczący komisji
 2. Łukasz Dębosz- zastępca przewodniczącego komisji
 3. Kras Jan- członek
 4. Burnat Tomasz- członek
 5. Góral Jan- członek

III. SOŁECKA KOMISJA WYBORCZA W RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM

 1. Karnia Zygmunt- przewodniczący Komisji
 2. Witek- Gomułka Anna- zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Kleszyk Janina- członek
 4. Kwaśna Dorota- członek
 5. Bajorek Łukasz- członek
 6. Kras Małgorzata- członek
 7. Sromek Bogusława- członek
 8. Górska Beata- członek

 

IV.SOŁECKA KOMISJA WYBORCZA W SIEMIECHOWIE

 1. Kucharzyk Bronisław - przewodniczący Komisji
 2. Kwiek Jerzy - zastępca przewodniczącego komisji
 3. Grzyb Andrzej - członek
 4. Wielgus Józef- członek
 5. Łośko Marek - członek
piątek, 10 kwietnia 2015 06:44
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa POLICHTY

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Polichty stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

1. RUTKA Jolanta                  -        lat 51, zam. Polichty

 

II. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

 

1. BARTOSIK Anna   - lat 45, zam. Polichty

2. GAJ Marcin           - lat 25, zam. Polichty

3. POTĘPA Grzegorz - lat 42, zam. Polichty

4. SOCHA Kazimierz - lat 56, zam. Polichty

 

 

                                                                       WÓJT GMINY

 

                                                           /-/     BOGDAN STASZ

środa, 08 kwietnia 2015 11:57
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa RZEPIENNIK MARCISZEWSKI

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Rzepiennik Marciszewski stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

1. CUDEK Stanisław              -        lat 60, zam. Rzepiennik Marciszewski

2. KRAS Małgorzata              -        lat 37, zam. Rzepiennik Marciszewski

II.KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

 1. BAJOREK Bogdan       - lat 48, zam. Rzepiennik Marciszewski
 2. CZAJKA Stanisław     - lat 62, zam. Rzepiennik Marciszewski
 3. KUCHARZYK Andrzej - lat 39, zam. Rzepiennik Marciszewski
 4. KRAS Grzegorz          - lat 38, zam. Rzepiennik Marciszewski
 5. ZIĘBA Małgorzata     - lat 40, zam. Rzepiennik Marciszewski
 6. ZIOMEK Andrzej       - lat 62, zam. Rzepiennik Marciszewski
 7. ZIOMEK Zbigniew     -lat 66, zam. Rzepiennik Marciszewski

          

 

                                                                       WÓJT GMINY

                                                           /-/     BOGDAN STASZ

środa, 08 kwietnia 2015 11:51
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa CHOJNIK

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Chojnik stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

   1. SOLARZ Józef                          -        lat 68, zam. Chojnik

 

II. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

 1. KOLBUSZ Czesław           - lat 64, zam. Chojnik
 2. KOZŁOWSKI Stanisław    - lat 48, zam. Chojnik
 3. KUBICZ Stanisław           - lat 56, zam. Chojnik
 4. ŁĄTKA Alojzy                   - lat 54, zam. Chojnik
 5. ŁĄTKA Maria                    - lat 53, zam. Chojnik
 6. SŁOWIK Danuta               - lat 40, zam. Chojnik

 

 

 

                                                                       WÓJT GMINY

                                                           /-/     BOGDAN STASZ

środa, 08 kwietnia 2015 10:57
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa BRZOZOWA

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Brzozowa stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

  1. GĄDEK Wojciech             -        lat 62, zam. Brzozowa

  2. KWIEK Agnieszka           -        lat 39, zam. Brzozowa

 1. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

1. CIESIELCZYK Krzysztof  - lat 65, zam. Brzozowa

2. GĄDEK Paweł                - lat 46, zam. Brzozowa

3. KOLANO Krzysztof         - lat 46, zam. Brzozowa

4. MROZIK Marek              - lat 46, zam. Brzozowa

5. POTĘPA Barbara            - lat 56, zam. Brzozowa

6. POTĘPA Magdalena       - lat 38, zam. Brzozowa

7. SKÓRA Ignacy               - lat 42, zam. Brzozowa

 

 

                                                                       WÓJT GMINY

 

                                                           /-/     BOGDAN STASZ

środa, 08 kwietnia 2015 10:49
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa GOLANKA

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Golanka stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

     1. DĘBOSZ Małgorzata       -        lat 49, zam. Golanka

 1. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

          1. BĄK Józef                        -        lat 63, zam. Golanka

     2. FUDALA Teresa                -        lat 49, zam. Golanka

     3. GOGOLA Edward               -        lat 65, zam. Golanka

     4. HAJDUK Stanisław           -        lat 51, zam. Golanka

     5. JANAS Grażyna                -        lat 43, zam. Golanka

                                                                       WÓJT GMINY

                                                           /-/     BOGDAN STASZ

środa, 08 kwietnia 2015 10:32
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa SIEMIECHÓW

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Siemiechów stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

i n f o r m u j ę

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

          1. DAMIAN Zbigniew                           -           lat 59, zam. Siemiechów

          2. DUBAREK Wiktor                             -           lat 45, zam. Siemiechów

          3. GĄDEK Waldemar                           -           lat 50, zam. Siemiechów

          4. KOŚCIŃSKA Danuta                        -           lat 49, zam. Siemiechów

          5. TURSKA Jolanta                              -           lat 31, zam. Siemiechów

II. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

 1. ALIBOŻEK Elżbieta                            - lat 56, zam. Siemiechów
 2. GĄDEK Małgorzata                            - lat 54, zam. Siemiechów
 3. GĄDEK Zofia                                      - lat 38, zam. Siemiechów
 4. GUCWA Mariusz                                 - lat 43, zam. Siemiechów
 5. IWANIEC Grzegorz                            - lat 23, zam. Siemiechów
 6. IWANIEC Ryszard                              - lat 55, zam. Siemiechów
 7. JUCHA Paweł                                      - lat 34, zam. Siemiechów
 8. KOŚCIŃSKA Danuta                            - lat 49, zam. Siemiechów
 9. KWIEK Zbigniew                                - lat 60, zam. Siemiechów
 10. ŁAZAREK Tadeusz                              - lat 47, zam. Siemiechów
 11. OSYSKO Łukasz                                  - lat 23, zam. Siemiechów
 12. SMOSNA Piotr                                     - lat 55, zam. Siemiechów
 13. TABIŚ Adam                                        - lat 53, zam. Siemiechów

 

                                                                                                WÓJT GMINY

                                                       /-/     BOGDAN STASZ

środa, 08 kwietnia 2015 10:06
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa GROMNIK

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Gromnik stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

1. KNAPIK Elżbieta                 - lat 60, zam. Gromnik

 1. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ
  1. KAJMOWICZ Dorota             - lat 41, zam. Gromnik
  2. MANIAK Ewa                       - lat 57, zam. Gromnik
  3. MOTEK Jan                          - lat 55, zam. Gromnik
  4. NALEPA Józef                      - lat 63, zam. Gromnik
  5. POŹNIŃSKI  Kazimierz        - lat 60, zam. Gromnik
  6. PRZODAŁA Danuta              - lat 54, zam. Gromnik
  7. RAFA Stanisław                  - lat 55. zam. Gromnik

 

 

                                                                       WÓJT GMINY

 

                                                           /-/     BOGDAN STASZ

środa, 08 kwietnia 2015 09:48
Więcej…

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH

zgłoszenie kandydata na

 

…………………………………………………..

(sołtysa, członka Rady Sołeckiej)

………………………………………………………

(imię, nazwisko kandydata)

w wyborach zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 roku

 

 

Cała tresć dokumnetu w załączniku.

czwartek, 12 lutego 2015 12:48
Więcej…