A+ R A-
Z życia Gminy

„Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon”

kolejna odsłona akcji paragonowej

Akcja „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon" to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizujemy działania pod hasłem „Weź paragon". Ich celem jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu.

Obecnie administracja podatkowa realizuje kolejne przedsięwzięcie, związane z uświadomieniem społeczeństwu roli paragonów, loteria paragonowa. Uruchomienie loterii planowane jest na 1 października 2015r., czekają atrakcyjne nagrody. Prawidłowy paragon to ważny aspekt loterii, gdyż w losowaniach będą brały udział tylko te zweryfikowane – paragony fiskalne. Paragony niefiskalne nie będą mogły być rejestrowane na stronie loterii i brać w niej udziału.

Paragon fiskalny


Paragon fiskalny jest dokumentem fiskalnym emitowanym przez kasę rejestrującą dla nabywcy w momencie sprzedaży, potwierdzającym dokonanie tej transakcji. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy:

  • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny,
  • NIP wystawcy, jego nazwę i adres,
  • nazwę towaru lub świadczonej usługi,
  • cenę,
  • ·logo i numer unikatowy kasy.

Paragon niefiskalny


Paragon niefiskalny jest dokumentem wystawianym przed fiskalizacją kasy i nie powinien być przekazany kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. W przypadku niewydania paragonu, jak również wydania paragonu niefiskalnego przez podatnika, na którym ciąży obowiązek jego wystawienia, wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta. To konsument ostatecznie płaci podatek w cenie towaru lub usługi, jednak nie trafia on do budżetu, lecz do „kieszeni" sprzedawcy. Co jest istotne nie tylko z punktu widzenia społecznego, ale również w aspekcie uczciwej konkurencji – przedsiębiorców, którzy rzetelnie płacą podatki.

Przykładem branży, w której zjawisko paragonów niefiskalnych jest szczególnie obecne, jest gastronomia. Funkcjonuje tu często „paragon" potocznie nazywany rachunkiem lub paragonem kelnerskim.

To ty decydujesz!


Aktualna odsłona kampanii paragonowej, podobnie jak poprzednie, kierowana jest  do konsumentów. To konsument decyduje o tym, czy ostatecznie bierze paragon.  To również on, jako posiadacz paragonu, ma możliwość jego sprawdzenia.

Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu, ale również o jego sprawdzenie.

Do naszej akcji zapraszamy nie tylko konsumentów, ale również przedsiębiorców. Zachęcamy do pobierania materiałów ze strony Ministerstwa Finansów zzakładki Działalność edukacyjna - Kampaniei eksponowania ich na własnych stronach internetowych i w siedzibach przedsiębiorstw. Poprzez włączenie się do naszej kampanii, wspierasz samego siebie – walczysz z oszustwami i masz pozytywny wpływ na rozwój silnego państwa.

PAMIĘTAJ O PARAGONIE, WSPIERAJ UCZCIWĄ KONKURENCJĘ!

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów

poniedziałek, 20 lipca 2015 05:42
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

WÓJT GMINY GROMNIK INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dotyczący:

- zamiany działek położonych w miejscowości Brzozowa, gmina Gromnik.

Gromnik, 13.07.2015r.                                                                                   

 

Wykaz w załączniku                                                                                                                             Wójt Gminy  

mgr Bogdan Stasz

 

 

poniedziałek, 13 lipca 2015 11:33
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

ZARZĄDZENIE   Nr 58/2015 Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejscprzeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

 

Zarządzenie w załączniku.

piątek, 10 lipca 2015 08:28
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

WÓJT GMINY GROMNIK ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkół w Gromniku przy ul. Wincentego Witosa 4, 33-180 Gromnik 

 

Ogłoszenie w załączniku

czwartek, 18 czerwca 2015 07:34
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

W KAŻDĄ   DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 15.30 DO 18.30

W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W GROMNIKU UL. KRYNICKA 3 / WEJŚCIE TAK JAK DO KAWIARENKI INTERNETOWEJ / DYŻUR PEŁNI PSYCHOLOG.

UDZIELA ON POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I ICH RODZINOM W ZAKRESIE:

-   PORADNICTWA I KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

-   ROZMÓW Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI

-   PRACY Z RODZINĄ Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

-   ROZMOWÓW WSPIERAJĄCYCH I TERAPEUTYCZNYCH

-   TERAPII WSPIERAJĄCEJ

 

wtorek, 09 czerwca 2015 07:57
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie będzie pracował w godzinach:

  • w poniedziałek od 7.15 do 18.00

  • od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15

Informujemy, iż powyższe godziny pracy będą takie same we wszystkich urzędach skarbowych w woj. małopolskim.

Zostały one wprowadzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w związku z konsolidacją procesów pomocniczych, w związku ze zmianami do ustawy o urzędach i izbach skarbowych wprowadzonymi ustawą z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o służbie celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz.211).
wtorek, 31 marca 2015 12:34
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DOWODÓW WPŁATY

Urząd Gminy Gromnik apeluje aby mieszkańcy dokonujący wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gromniku, w tytule przelewu dokładnie wskazali dane osoby, która złożyła deklarację z danej nieruchomości, a także miesiąc którego dotyczy wpłata. Pozwoli to nie uniknięcie wątpliwości dotyczących prawidłowego zaksięgowania wpłaty.

piątek, 20 marca 2015 10:34
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 19 marca 2015r.

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze Gminy Gromnik.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 150, z p.zm.) gmina ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

     Sporządzając zestawienie jw. gmina korzysta z danych przekazanych przez właścicieli i lokatorów oraz organizacji ich zrzeszających, a także z innych dostępnych źródeł.

     Zarządcy nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz.U. 2007, Nr 250, poz.1873).

Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane Urzędowi Gminy w Gromniku (pok. nr 9, parter) w terminie:
1) za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku;
2) za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

Zestawienie danych dotyczących czynszów za I oraz II półrocze 2014r. do pobrania w poniższym załączniku:

czwartek, 19 marca 2015 11:41
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

W środę, 4 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych. Pierwszą z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych, drugą – młodzież gimnazjalna, natomiast trzecią – młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Jury w składzie: p. Czesław Cudek – Przewodniczący komisji, p. Ewelina Stefańska – Sekretarz, p. Roman Iwaniec – Członek komisji, wyłoniło następujących zwycięzców:

I grupa wiekowa:

  1. Wiktor Kwaśny – Rzepiennik Marciszewski
  2. Oskar Reczkowski – Gromnik
  3. Mateusz Sarad – Rzepiennik Marciszewski

II grupa wiekowa:

 

1. Bartłomiej Bartosik – Siemiechów

2. Paweł Witwicki – Gromnik

3. Maciej Pytko – Gromnik

 

III grupa wiekowa:

 

1. Grzegorz Słowik – Gromnik

2. Daniel Malski – Gromnik

 

Laureaci pierwszych i drugich miejsc konkursu zostali zakwalifikowani do kolejnego, powiatowego etapu OTWP. Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy z rąk Wójta Gminy Gromnik, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Jury. Wszystkim serdecznie gratulujemy dużej wiedzy i zapraszamy już za rok!

poniedziałek, 09 marca 2015 07:04
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…

Urząd Gminy Gromnik przypomina o obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15. dnia każdego miesiąca, którego dotyczy wpłata. Jednocześnie informuje się, że w przypadku nieuregulowania zaległości, sprawa zostanie skierowana na drogę egzekucji administracyjnej.

czwartek, 05 marca 2015 10:47
Opublikowane w Z życia Gminy
Więcej…