A+ R A-
26-09-2011

Cmentarze wojenne

CMENTARZE WOJENNE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY GROMNIK

Cmentarz wojenny nr 115 w Rzepienniku Marciszewskim położony w przysiółku Ostrzesze. Pochowanych jest tutaj 151 żołnierzy: 69 z armii austro – węgierskiej, 4 z armii niemieckiej oraz 78 z armii rosyjskiej. Cmentarz założony na planie litery „V”, dostosowany do terenu. Mogiły ziemne rozłożone nieregularnie, na mogiłach drewniane krzyże, zakończone trójkątnie. Brak tabliczek imiennych. Pochowanych jest tutaj 151 żołnierzy: 69 z armii austro – węgierskiej, 4 z armii niemieckiej i 78 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 145 w Gromniku położony w środkowej części cmentarza parafialnego w Gromniku, na prawo od głównej alejki. Projektował H. Scholz. Obiekt na planie litery "T". Na wprost wejścia smukły kamienny obelisk na trójstopniowym cokole, z płaskorzeźbą antycznego hełmu na licu. Na tylnej ścianie data "MCMXIV - MCMXV". Mogiły ustawione rzędowo, stele z tabliczkami imiennymi na licu. Pochowanych jest tutaj 131żołnierzy armii austro - węgierskiej i 14 żołnierzy armii rosyjskiej w 15 mogiłach zbiorowych i 38 pojedynczych.

Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku położony w Gromniku przy lokalnej drodze Gromnik - Polichty - Kipszna. Projektował H. Scholz. Obiekt na planie prostokąta, centralny kamienny cokół z datami 1914 - 1915 zwieńczony kamienną misą ofiarną. Na ścianach kute motywy roślinne. Pochowanych jest tutaj w dwóch mogiłach zbiorowych 41 Węgrów i 19 Austriaków poległych w dniach 20-25.XII.1914 r.

Cmentarz wojenny nr 147 w Golance na wzgórzu, w przysiołku Ptasi Dzioł. Projektował H. Scholz. Cmentarz założony na planie półkola. Pośrodku uwagę zwraca masywny, betonowy krzyż łaciński. Mogiły założone w trzech okręgach, na nich betonowe cokoły z żeliwnymi krzyżami łacińskimi i prawosławnymi. Pochowanych jest tutaj 108 żołnierzy: 74 żołnierzy z armii austro – węgierskiej i 34 żołnierzy armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 148
w Chojniku położony w południowej części wsi. Projektował H. Schulz. Obiekt na planie prostokąta, ogrodzony niskimi betonowymi słupkami połączonymi stalową poręczą. Pośrodku na wysokim, zwężającym się ku górze postumencie masywny krzyż łaciński. Mogiły po obu stronach głównej alei, na mogiłach betonowe cokoliki z tabliczkami imiennymi na licu i krzyżami żeliwnymi. Pochowanych jest tutaj 60 żołnierzy: 40 żołnierzy armii austro – węgierskiej i 20 żołnierzy armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 149
w Chojniku położony w zachodniej części wsi. Projektował H. Schulz. Cmentarz założony na planie prostokąta, ze ściętymi tylnymi narożami. Obiekt ogrodzony. Wejście ujęte w betonowe słupki z bramką dwuskrzydłową. Mogiły ziemne dwurzędowe z betonowymi cokolikami z krzyżami żeliwnymi. Pochowanych jest tutaj 122 żołnierzy: 82 z armii austro – węgierskiej i 40 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny Nr 150 w Chojniku położony przy drodze głównej Tarnów – Moszczenica. Projektował H. Schulz. Obiekt położony na dwóch prostokątnych tarasach, oddzielonych kamiennym murem z piaskowca. Tarasy połączone schodami umożliwiającymi wejście do centralnie położonego pomnika na tylniej ścianie najwyższego tarasu. Pomnik w kształcie kamiennego postumentu, zwieńczony rzeźbą antycznego hełmu. Mogiły rozłożone równolegle do drogi, z betonowymi cokolikami z żeliwnymi krzyżami. Na cokolikach tabliczki imienne. Pochowanych jest tutaj 40 żołnierzy: 13 z armii austro – węgierskiej i 27 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 154 w Chojniku położony w zachodniej części wsi, w przysiółku Zadziele. Projektował H Scholz. Obiekt w kształcie prostokąta, otoczony żywopłotem. Mogiły rozłożone nieregularnie, z betonowymi cokolikami z tabliczkami imiennymi na licu. Znajduje się tutaj kilka masowych mogił z ażurowymi dwuramiennymi krzyżami. W centralnym miejscu widnieje współczesny belkowy krzyż łaciński. Pochowanych jest tutaj: 87 żołnierzy: 43 z armii austro – węgierskiej i 44 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 155 w Chojniku położony w przysiółku Stadniczówka, projektu H. Scholza. Cmentarz w lesie, w miejscu trudnym do odnalezienia. Obiekt na planie prostokąta, ze ściętymi tylnymi narożnikami. Mogiły ziemne rozłożone równolegle po obu stronach głównej alei. Na mogiłach wysokie, betonowe stele stylizowane na krzyże o krótkich ramionach. Na licach imienne tabliczki emaliowane i żeliwne krzyże. Pochowanych jest tutaj: 148 żołnierzy: 17 z armii austro – węgierskiej i 131 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 181 w Siemiechowie położony w przysiołku Moszczenica. Projektował: S. Haller. Pierwotnie obiekt założony na planie prostokąta ze ściętym narożnikiem. Po dokonanej w latach 1986- 1987 generalnej przebudowie, obiekt założony na planie nieforemnego pięcioboku. Cmentarz ogrodzony metalowym płotkiem ustawionym na fundamencie. W obiekcie neoklasycystyczna kaplica, w której odprawiane są okazjonalnie msze święte. Na mogiłach betonowe cokoliki, a na nich żeliwne krzyże w różnych rozmiarach. Na licu owalne, emaliowane tabliczki imienne. Pochowanych jest tutaj 178 żołnierzy: 159 z armii austro – węgierskiej i 19 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 182 w Siemiechowie położony przy granicy z miejscowością Lichwie, na południowym stoku góry Wał. Obiekt bardzo mały, założony na planie prostokąta, gruntownie przebudowany. Mogiły zostały zlikwidowane a tylko symbolicznie wykonano pomnik oficera. Pochowanych jest tutaj 45 żołnierzy z armii austro – węgierskiej.

Cmentarz wojenny nr 183 w Siemiechowie. Duży obiekt położony na cmentarzu parafialnym w Siemiechowie. Projekt H. Scholz. Nekropolia ogrodzona. W centralnym miejscu pomnik w kształcie ołtarza polowego ustawionego na podium i opartego o płytę z dwoma kolumnami. Nad ołtarzem płaskorzeźba św. Jerzego zabijającego smoka. Pochowanych jest tu: 127 Austriaków i 6 Rosjan w 92 mogiłach pojedynczych i 15 zbiorowych.

Cmentarz wojenny nr 184 w Brzozowej położony w przysiółku Podlesie. Projektował: H. Scholz. Obiekt założony na planie niesymetrycznego czworoboku obok starej kapliczki. W centralnym miejscu kapliczka z figurą Matki Boskiej. Mogiły rozłożone wewnątrz ogrodzenia, na nich betonowe stele z krzyżami żeliwnymi i emaliowanymi tabliczkami imiennymi na licu. Pochowanych jest tutaj 78 Węgrów i 25 Rosjan w 7 mogiłach zbiorowych i 24 pojedynczych.