A+ R A-
23-09-2011

Polichty

„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

„…Polichty dawniej Polikta, wieś w gminie Brzozowa, powiat tarnowski. W 1880 r. ma 75 domów, 381 mieszkańców. (169 mężczyzn, 212 kobiety). W XV w. wieś Polythka, w par. Brzozowa, własność Spytka z Melsztyna herbu Leliwa, płaciła z 2 łanów dziesięcinę kapitule krakowskiej po fertonie szerokich groszy pragskich z łanu (Długosz, L, B., I, 177). Według registru poborów powiatu sandeckiego z r. 1581 wieś Polikta i Brzozowa, dzierżawiona przez Chrząstowskiego, miała 14 łanów kmiecych, 10 zagrodników z rolą, 8 komorników z bydłem, 5 komorników bez bydła, przekupień, 1 kurnik, 2 rzemieślników Część należąca do Adama Gierałta miała 4 zagród bez roli, 1 komornika z bydłem (Pawiński, Małop., str.145)…”


Polichty to mała miejscowość w gminie Gromnik, położona w całości w terenie górzystym, z najwyżej położonym obszarem w gminie jakim jest pasmo Suchej Góry. Teren ze względu na swoje walory przyrodnicze i mikroklimat, położony całkowicie w Ciężkowicko – Rożnowskim Parku Krajobrazowym. Przez teren Policht przebiegają atrakcyjne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, min.: na Budzyń, do Zakliczyna.
Rozporządzeniem wojewody tarnowskiego nr 44/98 z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sołectwie Polichty, na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego został utworzony użytek ekologiczny „Polichty”. Znajduje się tam Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza i wytyczona wokół niego 1,5 km długości ścieżka przyrodnicza, gdzie można obserwować trzydzieści gatunków roślin chronionych w ich naturalnych siedliskach. Intrygującą atrakcją jest staw, pełen roślinności, wodnych stworzeń i owadów z wychodzącym z brzegu pomostem drewnianym, pozwalającym z bliska oglądać biosferę stawu, zaglądać w "oko przyrody".
We wsi Polichty występują trzy źródła wód mineralnych – siarczkowych. Jest to największy naturalny wypływ powierzchniowy wody mineralnej na tym terenie. Zasięg
i zasoby złoża nie są bliżej znane, a ich eksploatacja jest niewielka. Jest to fragment złoża wód mineralnych ciągnącego się pasem progu czchowskiego począwszy od Filipowic w gminie Zakliczyn. Dostarczają one wodę wodorowęglanowo -wapniową i wapniowo-sodową, zawierającą siarkowodór. Zawartość siarkowodoru w poszczególnych źródłach wynosi 15,5; 17,8 i 38 mg/dm3 . Mineralizacja wynosi 0,5 – 0,8 g/dm3. Wody siarczkowe stwarzają możliwość wykorzystania w lecznictwie.
Mieszkańcy Policht zapraszają na zbiory borówek oraz jesienią na „pewne” grzybobranie.