A+ R A-
21-09-2011

Golanka

„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

„…Golanka lub Golonka wieś nad Białą Dunajcową, w pow. tarnowskim, należy do sądu powiatowego w Tuchowie, urzędu pocztowego i parafii rzym. kat. w Gromniku o 3 kilometry; leży w okolicy górskiej, 359 metrów wzniesionej i liczy 349 mieszkańców. Większa posiadłość wynosi 144 mórg lasu; mniejsza 229 mórg roli, 21 mórg ogrodów i łąk, 51 mórg pastwisk i 67 mórg lasu. W XVI w. własność klasztoru tęczyńskiego…”


Obok Policht, to najmniejsza miejscowość gminy Gromnik. Położona w rozległej dolinie rzeki Białej, przy ważnym szlaku komunikacyjnym, jakim jest droga wojewódzka nr 980 Jurków – Biecz. Zabudowa w tym sołectwie tworzy układ łańcuchowy wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, z koncentracją przy drodze wojewódzkiej. Teren wsi jest uzbrojony w podstawowe media: energia elektryczna, gaz, telefony, wodociąg gminny. W chwili obecnej opracowana jest dokumentacja budowy kanalizacji.
Staraniem całej społeczności tej niewielkiej miejscowości, władz lokalnych i gminnych wybudowano piękną szkołę. Budynek ten pełnił będzie nie tylko funkcje szkoły, będzie to placówka kulturalna na uroczystości okolicznościowe a także odprawiana jest tutaj coniedzielna Msza Święta.
Część wsi ze względu na swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe została włączona do Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

Na wzgórzu, w przysiołku Ptasi Dzioł znajduje się cmentarz wojenny nr 147 z okresu I wojny światowej, projektu H. Scholza. Pochowanych jest tutaj 108 żołnierzy: 74 żołnierzy z armii austro – węgierskiej i 34 żołnierzy armii rosyjskiej.