A+ R A-
21-09-2011

Chojnik

„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

„ …Choynik, wieś, powiat tarnowski, ma 1414 m. rozległa, wtem 933 mórg roli ornej, 132 domów, 902 mieszkańców, parafia w Gromniku, szkoła ludowa jednoklasowa, położenie pagórkowate, gleba żytnia…”

Wieś położona w północno - wschodniej części gminy Gromnik. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, z pasmami wzgórz poprzecinanych potokami, rozłogami pól i łąk oraz lasami. W krajobrazie wyróżnia się dolina rzeki Białej.
Chojnik jest wsią z bardzo atrakcyjnym położeniem komunikacyjnym, przebiega przez nią droga wojewódzka nr 977 Tarnów – Konieczna oraz linia kolejowa Tarnów – Leluchów, co niewątpliwie wpływa na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wieś jest w całości zgazyfikowana, zelektryfikowana i stelefonizowana. W chwili obecnej opracowany jest projekt wodociągowania wsi a w roku przyszłym rozpocznie się już budowa wodociągu.  Sukcesywnie powiększa się sieć dróg asfaltowych. Funkcjonuje tutaj Zespół Szkół: szkoła podstawowa z gimnazjum, ośrodek zdrowia, prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna.
Takie położenie wsi oraz pełne uzbrojenie terenu, rozwój placówki oświatowej staje się niewątpliwie zachętą dla młodych mieszkańców wsi do osiedlania się w rodzinnej miejscowości a lokalnych przedsiębiorców do inwestowania.

Nie brak również tutaj miejsc pamięci narodowej. Na terenie Chojnika znajdują się 4 cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej:
  • Cmentarz wojenny nr 149  położony w zachodniej części wsi,
  • Cmentarz wojenny nr 150 położony przy drodze głównej Tarnów – Konieczna,
  • Cmentarz wojenny nr 154  położony w zachodniej części wsi, w przysiółku Zadziele.
  • Cmentarz wojenny nr 155 położony w przysiółku Stadniczówka.