A+ R A-
21-09-2011

Brzozowa

„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

Brzozowa (z Zagrodziem) wieś, powiat tarnowski, ma 2579 mórg rozległa, wtem 1560 mórg roli ornej, 292 dymów, 1682 mieszkańców, parafia dekanatu tuchowskiego w miejscu (dusz katolickich 1821). Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja został zbudowany i poświęcony w 16 wieku. Szkoła ludowa jednoklasowa; kasa pożyczkowa gminna, położenie pagórkowate. Brzozowa należała niegdyś do klasztoru tynieckiego. (...)

Pierwsze informacje o Brzozowej pojawiają się w żródłach historycznych z 1215 roku. Wieś lokowana na prawie niemieckim Początkowo wieś była własnością opactwa Benedyktynów, później z kolei Spytka z Melsztyna i Mikołaja Jordana. Ponownie w roku 1557 wieś znalazła się w rękach Benedyktynów z Tyńca. W 1335 r. powstała tutaj parafia, a w 1596 r.  szkoła parafialna.

Podstawowym elementem rzeźby terenu są w Brzozowej łagodne pagórki w przeważającej części pokryte polami uprawnymi a w pozostałej lasami obfitującymi w grzyby.
Wzgórza te są wspaniałymi trasami dla miłośników wędrówek pieszych, niezbyt forsownych szlaków rowerowych i wędrówek konnych.

Teren ten, jak i cała Polska przeszedł dużą transformację, podniósł się standard życia ludności, wieś jest w całości zelektryfikowana, zgazyfikowana i stelefonizowana. Powiększa się sieć dróg asfaltowych. Znajduje się tutaj Dom Ludowy, Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa.
Wieś może pochwalić się zabytkowym kościołem pw. Św. Mikołaja Biskupa z ok. 1497 r. Budowla w stylu gotyckim, drewniana o konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowej. Cały kościół jest oszalowany, pokryty blachą.
Z XVI wieku pochodzą:
  • krucyfiks,
  • okucia i zamki w drzwiach.
Do stylu późnobarokowego (I poł. XVIII w.) należą:
  • ołtarz główny gdzie widzimy obraz Matki Bożej Szkaplerznej z przełomu XVII i XVIII w.
  • ołtarze boczne,
  • ambona.

W kościele tym nadal odprawiane są Msze Święte.
Obok kościoła stoi murowana dzwonnica w kształcie arkady z trzema dzwonami.

Na terenie wsi w przysiółku Podlesie położony jest cmentarz z okresu I wojny światowej.
Projektował: H. Scholz. Obiekt założony na planie niesymetrycznego czworoboku obok starej kapliczki. W centralnym miejscu kapliczka z figurą Matki Boskiej. Mogiły rozłożone wewnątrz ogrodzenia, na nich betonowe stele z krzyżami żeliwnymi i emaliowanymi tabliczkami imiennymi na licu. Pochowanych jest tutaj 78 Węgrów i 25 Rosjan w 7 mogiłach zbiorowych i 24 pojedynczych.