A+ R A-
28-07-2015

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – przyjdź i zgłoś swój pomysł!

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza społeczność gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik oraz Ryglice na spotkania konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza obszaru pod kątem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Uczestnicy spotkania będą mieć okazję do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących zagospodarowania i rozwoju obszaru.
Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji i organizacji, rolników, gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli rzemiosła i rękodzielnictwa, twórców, animatorów kultury i turystyki oraz wszystkich mieszkańców.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w terminach:

 1. GROMNIK - 3 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku, ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik
 2. SZERZYNY - 4 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 521
 3. RYGLICE - 5 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Spichlerz dworski w Ryglicach, ul. Tarnowska 29, 33-160 Ryglice
 4. RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI - 6 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskich, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
 5. TUCHÓW - 7 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 28 lipca 2015 12:42