A+ R A-
20-07-2015

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ - SPRAWDŹ PARAGON

„Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon”

kolejna odsłona akcji paragonowej

Akcja „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon" to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizujemy działania pod hasłem „Weź paragon". Ich celem jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu.

Obecnie administracja podatkowa realizuje kolejne przedsięwzięcie, związane z uświadomieniem społeczeństwu roli paragonów, loteria paragonowa. Uruchomienie loterii planowane jest na 1 października 2015r., czekają atrakcyjne nagrody. Prawidłowy paragon to ważny aspekt loterii, gdyż w losowaniach będą brały udział tylko te zweryfikowane – paragony fiskalne. Paragony niefiskalne nie będą mogły być rejestrowane na stronie loterii i brać w niej udziału.

Paragon fiskalny


Paragon fiskalny jest dokumentem fiskalnym emitowanym przez kasę rejestrującą dla nabywcy w momencie sprzedaży, potwierdzającym dokonanie tej transakcji. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy:

  • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny,
  • NIP wystawcy, jego nazwę i adres,
  • nazwę towaru lub świadczonej usługi,
  • cenę,
  • ·logo i numer unikatowy kasy.

Paragon niefiskalny


Paragon niefiskalny jest dokumentem wystawianym przed fiskalizacją kasy i nie powinien być przekazany kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. W przypadku niewydania paragonu, jak również wydania paragonu niefiskalnego przez podatnika, na którym ciąży obowiązek jego wystawienia, wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta. To konsument ostatecznie płaci podatek w cenie towaru lub usługi, jednak nie trafia on do budżetu, lecz do „kieszeni" sprzedawcy. Co jest istotne nie tylko z punktu widzenia społecznego, ale również w aspekcie uczciwej konkurencji – przedsiębiorców, którzy rzetelnie płacą podatki.

Przykładem branży, w której zjawisko paragonów niefiskalnych jest szczególnie obecne, jest gastronomia. Funkcjonuje tu często „paragon" potocznie nazywany rachunkiem lub paragonem kelnerskim.

To ty decydujesz!


Aktualna odsłona kampanii paragonowej, podobnie jak poprzednie, kierowana jest  do konsumentów. To konsument decyduje o tym, czy ostatecznie bierze paragon.  To również on, jako posiadacz paragonu, ma możliwość jego sprawdzenia.

Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu, ale również o jego sprawdzenie.

Do naszej akcji zapraszamy nie tylko konsumentów, ale również przedsiębiorców. Zachęcamy do pobierania materiałów ze strony Ministerstwa Finansów zzakładki Działalność edukacyjna - Kampaniei eksponowania ich na własnych stronach internetowych i w siedzibach przedsiębiorstw. Poprzez włączenie się do naszej kampanii, wspierasz samego siebie – walczysz z oszustwami i masz pozytywny wpływ na rozwój silnego państwa.

PAMIĘTAJ O PARAGONIE, WSPIERAJ UCZCIWĄ KONKURENCJĘ!

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów