A+ R A-
13-07-2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK

WÓJT GMINY GROMNIK INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dotyczący:

- zamiany działek położonych w miejscowości Brzozowa, gmina Gromnik.

Gromnik, 13.07.2015r.                                                                                   

 

Wykaz w załączniku                                                                                                                             Wójt Gminy  

mgr Bogdan Stasz