A+ R A-
10-06-2015

Koperta życia

Twoje bezpieczeństwo i fachowa pomoc na czas!

  • Gmina Gromnik dołączyła do gmin, które rozpowszechniają wśród swoich mieszkańców tzw. „Koperty życia". Koperty zawierają najistotniejsze informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, a także numery telefonów do bliskich i nazwisko lekarza prowadzącego. Urząd Gminy rozdaje specjalne magnesy na lodówkę i koperty do których należy włożyć wypełnioną Kartę Informacyjną.
  • „Koperta życia" to akcja społeczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Gromnik. Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne.
  • W otrzymanej karcie informacyjnej należy umieścić ważne wskazówki na temat stanu swojego zdrowia, a następnie włożyć ją do plastikowej koperty. Kopertę należy umieścić w lodówce, a na lodówkę przyczepić załączony magnes z napisem „Tu jest koperta życia". Ratownicy, którzy przyjdą do domu w razie nagłej interwencji, będą mogli szybko zlokalizować dokument i znaleźć w nim dane na temat pacjenta. Zebrane w jednym miejscu podstawowe informacje będą bardzo pomocne dla służb medycznych, szczególnie w pierwszych minutach akcji, kiedy nie ma czasu lub możliwości przeprowadzenia wywiadu.
  • Koperty można odbierać w Urzędzie Gminy Gromnik przy ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik – na parterze w pok. nr 9 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku przy ul. Krynickiej 3.

Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie.