A+ R A-
09-06-2015

INFORMACJA

W KAŻDĄ   DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 15.30 DO 18.30

W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W GROMNIKU UL. KRYNICKA 3 / WEJŚCIE TAK JAK DO KAWIARENKI INTERNETOWEJ / DYŻUR PEŁNI PSYCHOLOG.

UDZIELA ON POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I ICH RODZINOM W ZAKRESIE:

-   PORADNICTWA I KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

-   ROZMÓW Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI

-   PRACY Z RODZINĄ Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

-   ROZMOWÓW WSPIERAJĄCYCH I TERAPEUTYCZNYCH

-   TERAPII WSPIERAJĄCEJ