A+ R A-
08-04-2015

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA GOLANKA

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa GOLANKA

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Golanka stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

  1. KANDYDACI na SOŁTYSA

     1. DĘBOSZ Małgorzata       -        lat 49, zam. Golanka

  1. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

          1. BĄK Józef                        -        lat 63, zam. Golanka

     2. FUDALA Teresa                -        lat 49, zam. Golanka

     3. GOGOLA Edward               -        lat 65, zam. Golanka

     4. HAJDUK Stanisław           -        lat 51, zam. Golanka

     5. JANAS Grażyna                -        lat 43, zam. Golanka

                                                                       WÓJT GMINY

                                                           /-/     BOGDAN STASZ