A+ R A-
08-04-2015

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA SIEMIECHÓW

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa SIEMIECHÓW

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Siemiechów stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

i n f o r m u j ę

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

          1. DAMIAN Zbigniew                           -           lat 59, zam. Siemiechów

          2. DUBAREK Wiktor                             -           lat 45, zam. Siemiechów

          3. GĄDEK Waldemar                           -           lat 50, zam. Siemiechów

          4. KOŚCIŃSKA Danuta                        -           lat 49, zam. Siemiechów

          5. TURSKA Jolanta                              -           lat 31, zam. Siemiechów

II. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

 1. ALIBOŻEK Elżbieta                            - lat 56, zam. Siemiechów
 2. GĄDEK Małgorzata                            - lat 54, zam. Siemiechów
 3. GĄDEK Zofia                                      - lat 38, zam. Siemiechów
 4. GUCWA Mariusz                                 - lat 43, zam. Siemiechów
 5. IWANIEC Grzegorz                            - lat 23, zam. Siemiechów
 6. IWANIEC Ryszard                              - lat 55, zam. Siemiechów
 7. JUCHA Paweł                                      - lat 34, zam. Siemiechów
 8. KOŚCIŃSKA Danuta                            - lat 49, zam. Siemiechów
 9. KWIEK Zbigniew                                - lat 60, zam. Siemiechów
 10. ŁAZAREK Tadeusz                              - lat 47, zam. Siemiechów
 11. OSYSKO Łukasz                                  - lat 23, zam. Siemiechów
 12. SMOSNA Piotr                                     - lat 55, zam. Siemiechów
 13. TABIŚ Adam                                        - lat 53, zam. Siemiechów

 

                                                                                                WÓJT GMINY

                                                       /-/     BOGDAN STASZ

Ostatnia aktualizacja: środa, 08 kwietnia 2015 10:31