A+ R A-
08-04-2015

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA GROMNIK

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa GROMNIK

            Działając na podstawie Statutu sołectwa Gromnik stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 287 poz. 3121) oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

 

i n f o r m u j ę

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 

 1. KANDYDACI na SOŁTYSA

1. KNAPIK Elżbieta                 - lat 60, zam. Gromnik

 1. KANDYDACI na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ
  1. KAJMOWICZ Dorota             - lat 41, zam. Gromnik
  2. MANIAK Ewa                       - lat 57, zam. Gromnik
  3. MOTEK Jan                          - lat 55, zam. Gromnik
  4. NALEPA Józef                      - lat 63, zam. Gromnik
  5. POŹNIŃSKI  Kazimierz        - lat 60, zam. Gromnik
  6. PRZODAŁA Danuta              - lat 54, zam. Gromnik
  7. RAFA Stanisław                  - lat 55. zam. Gromnik

 

 

                                                                       WÓJT GMINY

 

                                                           /-/     BOGDAN STASZ