B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
31-03-2015

ZMIANA GODZIN PRACY I URZ?DU SKARBOWEGO W TARNOWIE

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PIERWSZEGO URZ?DU SKARBOWEGO W TARNOWIE

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Pierwszy Urz?d Skarbowy w Tarnowie b?dzie pracowa? w godzinach:

  • w poniedzia?ek od 7.15 do 18.00

  • od wtorku do pi?tku od 7.15 do 15.15

Informujemy, i? powy?sze godziny pracy b?d? takie same we wszystkich urz?dach skarbowych w woj. ma?opolskim.

Zosta?y one wprowadzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w zwi?zku z konsolidacj? procesˇw pomocniczych, w zwi?zku ze zmianami do ustawy o urz?dach i izbach skarbowych wprowadzonymi ustaw? z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o s?u?bie celnej, ustawy o urz?dach i izbach skarbowych oraz niektˇrych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz.211).