A+ R A-
12-02-2015

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 289 §1 i art. 290 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr  94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i nr 217, poz. 1281 z 2012 r., poz. 849, 951, 1521 oraz z 2014 r., poz. 179, 180,  i 1072) stanowi co następuje:

TREŚĆ POSTANOWIENIA W ZAŁĄCZNIKU