A+ R A-
30-05-2014

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE GROMNIK

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  PRZY SZKOŁACH  

W GMINIE GROMNIK

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

          

 

Gmina Gromnik w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizuje od 23 maja 2014r projekt

p.n. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Gromnik”.

Celem projektu jest doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach w taki sposób, aby spełnić warunki niezbędne do przyjęcia i zapewnienia właściwej opieki i realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych dla większej liczby dzieci 3 i 4 – letnich.

Wartość projektu wynosi 323 035,46.

Projektem zostały objęte oddziały przedszkolne w następujących placówkach :

- Zespół Szkół w Gromniku- Punkt Filialny Polichty

- Zespół Szkół w Gromniku- Punkt Filialny Golanka

- Zespół Szkół w Chojniku

- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim

- Szkoła Podstawowa w Brzozowej

Udoskonalenie zaplecza infrastrukturalnego realizowane jest w trzech obszarach :

1.organizacji placów zabaw: zakupione zostaną : karuzele, sprężynowce, huśtawki, domki, ławki, zjeżdżalnie, ścianki spinaczkowe, piaskownice.

2.dostosowanie pomieszczeń : obejmuje modernizację łazienek w szkołach oraz zakup : podgrzewaczy do wody, luster, podestów , półek, umywalek, misek ustępowych, brodzików, podajników na mydło, ręczniki i papier.

3.zakup wyposażenia takiego jak : odkurzacze, pralki, meble, zabawki , pomoce dydaktyczne, dywany, zmywarki,, wyparzacze, naczynia , sztućce, apteczki pierwszej pomocy, rolety okienne, tablice, szafy, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne , drukarki laserowe, projektory multimedialne, laptopy.

Jednostką realizującą projekt w imieniu Gminy jest Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 września 2014 06:35