A+ R A-
20-01-2014

GOSPODARKA ODPADMI - REJESTRY, WYKAZY, INFORMACJE

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNO – BUDOWLANE „KOMBUD” spółka z o.o.

Ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice

Tel.: 14 6510215, Fax: 14 6510595

KRS: 0000224477

Umowa z Gminą Gromnik nr GOŚ/155/2013 z dnia 17 października 2013 r. do wykonania usługi pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik".

- poz. 2 TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.

siedziba 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46
Tel.: 014 626 35 40, Fax: 014 627 59 73
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
KRS
: 0000047175

adres prowadzenia działalności
33-100 Tarnów, Ul. Fabryczna 20
Tel./fax 014 621 45 85
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- poz. 3  Miejskie   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11
Tel.:   014 6213642, Fax.:  014 6218673
KRS: 0000168311

- poz. 4 Firma Usługowo – Handlowa „Dimarco” Marek Strzelec
32-861 Iwkowa 482
Tel.: 14/6844059

- poz. 5 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP  s. c.

33-300 Nowy Sącz, Ul. Wyspiańskiego 3

- poz. 6 CONTEKO SP.  Z O.O., 33-130 RADŁÓW, UL. WOLEŃSKA 15

- poz. 7 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH  van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.
30-740 Kraków, ul. Półłanki 64

- poz. 8 STARZYK PIOTR PETERTRANS

UL. WYPOCZYNKOWA 13,  33-112 TARNOWIEC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
w załączniku

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNO – BUDOWLANE „KOMBUD” spółka z o.o.

Ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice

Tel.: 14 6510215, Fax: 14 6510595

2. USŁUGI ASENIZACYJNE Andrzej Kopek, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 47, tel. 787 970 078,

3. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKLICZYNIE,  ul. Krakowska 11, 32-840 Zakliczyn, tel. 14 6653501,

4. F.H.U. Małgorzata Kozioł, 33-172 Siedliska 113C, tel. 510 633 485 

5. Firma Handlowo Usługowa „ZBYSZKO” Ciurej Zbigniew Poręba Radlna 61A/1, 33-112 Tarnowiec, tel. 570 300 102.  

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GROMNIK ZMIESZANYH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1. Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 64, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Ganselwinkel sp. z o.o.),

2. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Tarnowie – Klikowej, GRUPA AZOTY – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,

3. Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,

4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów.

 

POZOSTAŁOŚCI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, PRZEKAZANE SĄ DO SKŁADOWANIA NA:

1. Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne „Za rzeką Białą”, w Tarnowie, ul. Czysta,

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów,

3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebini, ul. Piłsudskiego.

 

 

INFORMACJA  

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /j. t. Dz. U. 2013.1399 ze zm./ gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

- do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Osiągnięty przez Gminę Gromnik w 2013r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska:

- na dzień 16.07.2013 r. : 0 %

- na dzień 31.12.2013 r.: 38,95 %

(wymagany poziom < 50 % do 16 lipca 2013 r.).

 

Do dnia 31 grudnia 2020 r., Gminy obowiązane są osiągnąć: 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo;

Osiągnięty przez Gminę Gromnik w 2013 r.  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

– 12,09 % (wymagany poziom w 2013 r.: 12 %).

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Osiągnięty przez Gminę Gromnik w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

– 100 % (wymagany poziom > 36 %).

 

 

W Gminie Gromnik w 2013 r., działał Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na działce nr 570/2 w Gromniku (plac targowy w Gromniku), właściciel: Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik.

 

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY GROMNIK

Art. 42.1 mówi, że sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 42 ust. 1,  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Gromniku prowadzi zbiórkę niżej wymienionego sprzętu w sklepie nr 3 w Gromniku ul. Jana Pawła II nr 3
 

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 1. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
 2. Grzejniki elektryczne

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 1. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
 2. Tostery
 3. Rozdrabniacze, młynki di kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
 4. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
 5. Zegary , zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 1. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 2. Telefony komórkowe

Sprzęt oświetleniowy

 1. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła

Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych

 1. Wiertarki
 2. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 14 maja 2015 05:43