11-03-2013

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

USTAWA  z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180 poz. 1495 z p. zm.) nałożyła min. obowiązki na użytkowników sprzętu i na zbierających zużyty sprzęt.

W myśl art. 35  w/w ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Art. 36  mówi, że zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
W myśl art. 37 ustawy zbierający  zużyty sprzęt jest obowiązany do:

 1. selektywnego zbierania zużytego sprzętu;
 2. nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1.

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY GROMNIK

Art. 42.1 mówi, że sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 42 ust. 1,  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Gromniku prowadzi zbiórkę niżej wymienionego sprzętu w sklepie nr 3 w Gromniku ul. Jana Pawła II nr 3
 

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 1. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
 2. Grzejniki elektryczne

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 1. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
 2. Tostery
 3. Rozdrabniacze, młynki di kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
 4. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
 5. Zegary , zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 1. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 2. Telefony komórkowe

Sprzęt oświetleniowy

 1. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła

Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych

 1. Wiertarki
 2. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego  i całego kraju w zakresie odbioru zużytego sprzętu gospodarstwa domowego oraz odpadów niebezpiecznych, którzy przysłali do Urzędu Gminy Gromnik swoją ofertę.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TARCHEM” sp. z o.o.
Ul. Chemiczna 128
33-101 Tarnów
tel. /0-14/ 63 74 771

„ARGO – FILM” Zakład nr 2 w Tarnowie
ul. Fabryczna 7a
33-100 Tarnów
tel. /0-14/ 62 63 331

Eko Harpoon Technologie Ekologiczne w Cząstkowie Mazowieckim
Tel. /0-22/ 49 89 001 lub 0697 056 330

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 26 marca 2013 12:16
W górę