A+ R A-
05-03-2013

OGŁOSZENIE

  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 05 marca 2013r. 

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. położonych na obszarze Gminy Gromnik.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z p.zm.) gmina ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

     Sporządzając zestawienie jw. gmina korzysta z danych przekazanych przez właścicieli i lokatorów oraz organizacji ich zrzeszających, a także z innych dostępnych źródeł.

     Zarządcy nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz.U. 2007, Nr 250, poz.1873).

Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane Urzędowi Gminy w Gromniku (pok. nr 9, parter) w terminie:
1) za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku;
2) za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

 

                                                                                              Wójt Gminy Gromnik

                                                                                                 mgr Bogdan Stasz

 

Zestawienie danych dotyczących czynszów za I oraz II półrocze 2012r. do pobrania w poniższym załączniku:

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 05 marca 2013 11:49