BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
15-02-2013

INFORMACJA W SPRAWIE NR KONTA, NA KTÓRY NALE?Y UISZCZA? OP?AT? ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? uiszcza? op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesi?cznie, bez wezwania do 15 - go dnia ka?dego miesi?ca.
Termin wniesienia pierwszej op?aty za  gospodarowanie odpadmi komunalnymi up?ywa z dniem 15 lipca 2013 r.
Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si? w kasie Urz?du Gminy Gromnik lub na nast?puj?cy rachunek bankowy Urz?du Gminy Gromnik:
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003.

Ostatnia aktualizacja: piÄ…tek, 15 lutego 2013 10:29