A+ R A-
30-01-2013

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY

                                                                                             Miejskie Przedsiębiorstwo 
                                                                                             Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 
                                                                                              w Tarnowie                                                                                           Gromnik, dnia .................................


Dotyczy: rozwiązania umowy o wykonanie usług wywozu odpadów komunalnych, zawartej w dniu ................................... pomiędzy: .....................................................(imię i nazwisko, adres)  - jako Zamawiającym, a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Tarnowie, ul. Okrężna 11 - jako Zleceniobiorcą.

Z dniem 30 czerwca 2013 r. wypowiadam umowę o wykonanie usług wywozu odpadów komunalnych zawartą w dniu: ................................                                                                                                                                .........................................................
                                                                                                                                czytelny podpis

Ostatnia aktualizacja: środa, 30 stycznia 2013 14:08