BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
30-10-2012

Ogólnopolska akcja „NIE dla czadu”,

W zwi?zku z rozpoczynaj?c? si? ogólnopolsk? akcj? „NIE dla czadu”, w organizacj? której zaanga?owa? si? Ma?opolski Urz?d Wojewódzki, zamieszczamy na stronie internetowej  link: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216. Odsy?a on do strony internetowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, na której znajduj? si? informacje na temat zagro?e? zatruciem tlenkiem w?gla oraz rady odno?nie zapobiegania i instrukcj? post?powania w przypadku gdy dojdzie do zatrucia.
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 paĹşdziernika 2012 07:42