A+ R A-
22-10-2013

Azbest

Gmina Gromnik opracowała Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gromnik wraz ze szczegółową inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest". Program wraz z inwentaryzacją został wspołfinansowany w ramach ralizacji  zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Wykonawca Programu: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7.