A+ R A-
15-02-2013

INFORMACJA W SPRAWIE NR KONTA, NA KTÓRY NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 15 - go dnia każdego miesiąca.
Termin wniesienia pierwszej opłaty za  gospodarowanie odpadmi komunalnymi upływa z dniem 15 lipca 2013 r.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Gromnik lub na następujący rachunek bankowy Urzędu Gminy Gromnik:
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003.

Ostatnia aktualizacja: piątek, 15 lutego 2013 10:29