A+ R A-

Komisje Stałe Rady Gminy Gromnik

Email Drukuj PDF

Komisja rewizyjna

Komisja kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy    

 

 1. Kwiek Jerzy Przewodniczący Komisji
 2. Knapik Elżbieta     Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Kucharzyk Bronisław
 4. Klimek Władysława
 5. Zabawski Stanisław              

Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Mienia Gminy
Komisja działa w zakresie rolnictwa, handlu i usług, budownictwa, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem komunalnym, inwestycji i remontów, ochrony przeciwpożarowej.

1. Knapik Elżbieta         Przewodnicząca Komisji

2. Grzyb Andrzej          Wiceprzewodniczący Komisji

3. Zygmunt Karnia

4. Dębosz Łukasz

5. Klimek Władysława

6. Kras Józef

7. Pruchnicki Krzysztof


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych


Komisja działa w zakresie spraw oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowia i opieki społecznej.

 1. Kajmowicz Robert     Przewodniczący Komisji
 2. Grzyb Andrzej           Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Gawlik Krzysztof
 4. Dębosz Henryk
 5. Pruchnicki Krzysztof
 6. Dębosz Łukasz
 7. Kwiek Jerzy
 8. Żaba Wojciech          


Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju Gminy


Komisja działa w zakresie opiniowania projektu budżetu Gminy i uchwał okołobudżetowych mogących mieć wpływ na jego realizację, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, porządku publicznego, promocji Gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 1. Zabawski Stanisław         Przewodniczący Komisji
 2. Kajmowicz Robert          Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Gawlik Krzysztof
 4. Karnia Zygmunt
 5. Kras Józef
 6. Dębosz Henryk
 7. Kucharzyk Bronisław
 8. Żaba Wojciech