A+ R A-

Położenie

Email Drukuj PDF

Gmina Gromnik położona jest w południowo - wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim.

Zajmuje ona obszar o pow. 70 km2 i liczy 8.540 mieszkańców. Gminę tworzy siedem sołectw: Brzozowa, Chojnik, Golanka, Gromnik, Polichty, Rzepiennik Marciszewski i Siemiechów.

Obszar Gminy Gromnik jest atrakcyjny krajobrazowo, z urozmaiconą rzeźbą terenu. Charakterystyczne są pasma wzgórz z dolinami potoków, rozłogami pól i łąk oraz lasami. W krajobrazie wyróżnia się dolina rzeki Białej.

Głównym ośrodkiem zapewniającym obsługę mieszkańców gminy Gromnik jest położony około 30 km w kierunku północnym Tarnów.

Zapewnia on obsługę w zakresie:

  • administracji - Starostwo Powiatowe, Oddział Zamiejscowy Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego
  • bezpieczeństwa publicznego - Komenda Miejska policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  • zdrowia - szpitale, pogotowie ratunkowe, przychodnie specjalistyczne, apteki
  • handlu, usług i rzemiosła
  • kultury - kino, teatr, muzea
  • szkolnictwa - szkoły zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe i ogólnokształcące, wyższe zawodowe ekonomiczne
  • zatrudnienia - Tarnów jest najbliższym ośrodkiem miejskim generującym znaczną liczbę miejsc pracy w przemyśle, usługach i administracji.

Istotne związki funkcjonalno-przestrzenne zachodzą z gmina Tuchów:

  • opieka zdrowotna - szpital, pogotowie ratunkowe, przychodnie specjalistyczne
  • szkolnictwa - zespół szkół ogólnokształcących, zespół szkół zawodowych
  • zatrudnienia

W zakresie szkolnictwa i zatrudnienia zachodzą także związki z gminą Ciężkowice i Zakliczyn.