A+ R A-

Herb Gminy

Email Drukuj PDF

RADA GMINY GROMNIK Uchwałą Nr XXIX/231/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku ustanowiła herb, flagę, pieczęć i baner Gminy Gromnik.


HERB

Herbem Gminy Gromnik jest: w polu błękitnym nad pofalowanym pasem srebrnym, srebrny miecz w słup ostrzem ku podstawie o rękojeści złotej, przekrzyżowany kluczami złotymi grzebieniami do góry.

Miecz i klucze to atrybuty Apostołów Św. Piotra i Pawła, którzy byli patronami Benedyktynów w Tyńcu.

Pofalowany pas symbolizuje rzekę Białą, która przecina gminę Gromnik, i wzdłuż której biegł średniowieczny szlak handlowy do Biecza i dalej na Węgry.

Uzasadnienie barw

Błękit: jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary.

Złoto: symbolizuje Boski majestat, a także króla jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetności.

Srebro: to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody (rz. Biała przepływająca przez gminę).


FLAGA

Flagą Gminy Gromnik jest prostokątny płat tkaniny dzielony w słup o proporcjach 1:1 w barwach białej i błękitnej. Pionowy pas przy drzewcu jest barwy białej, na którym widnieje godło z herbem gminy Gromnik pośrodku. Część swobodna w barwie błękitnej.

Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy: błękit jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), żółcień: to kolor dostojeństwa, ciepła, światła, bogactwa tych ziem, biały: to kolor czystości, uczciwości, pokoju i wody (rz. Biała przepływająca przez gminę).

 

PIECZĘĆ

Pieczęcią Gminy Gromnik jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA GROMNIK”, miedzy napisem „GMINA” i „GROMNIK” dwie sześcioramienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) tarcza z herbem gminy Gromnik.

 

BANER

Banerem jest prostokąt o proporcjach 1 : 4, dzielony w pas w proporcjach 1 : 1 w barwach białej i błękitnej z herbem gminy Gromnik na górnym pasie. Znaczenie barw identyczne jak przy fladze.

HERB, FLAGA, PIECZEĆ I BANER Gminy Gromnik są znakami prawnie chronionymi.