A+ R A-
# Nazwa Telefon
1 Urząd Gminy w Gromniku 14 6514238
2 Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku 0-14/ 62 85 330
3 Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku 0-14/ 65 14 239
4 Gminny Zakład Komunalny w Gromniku 0-14/ 65 14 572
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku 0-14/ 65 14 230
6 Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych 0-14/ 65 14 284
7 Zespół Szkół w Gromniku 0-14/ 65 14 229
8 Szkoła Podstawowa w Brzozowej 0-14/ 65 16 099
9 Zespół Szkół w Chojniku 0-14 65 14 216
10 Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim 0-14 65 16 625
11 Zespół Szkół w Siemiechowie 0-14/ 65 04 232
12 Publiczne Przedszkole w Siemiechowie 0-14/ 65 04 233