A+ R A-

Jednostki organizacyjne

# Pozycja Nazwa Telefon Telefon komórkowy Faks
1 Urząd Gminy w Gromniku 14 6514238 14 6514095
2 dyr. Bogdan Wójcik Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku 0-14/ 62 85 330
3 kier. Anna Damian Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku 0-14/ 65 14 239
4 dyr. Antoni Gucwa Gminny Zakład Komunalny w Gromniku 0-14/ 65 14 572
5 kier. Ewa Gądek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku 0-14/ 65 14 230
6 kier. Magdalena Pichner Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych 0-14/ 65 14 284
7 Zespół Szkół w Gromniku 0-14/ 65 14 229 0-14/ 65 14 221
8 dyr. Bolesław Buratowski Szkoła Podstawowa w Brzozowej 0-14/ 65 16 099
9 Zespół Szkół w Chojniku 0-14 65 14 216
10 dyr. Celina Kwaśna Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim 0-14 65 16 625
11 dyr. Józef Marszałek Zespół Szkół w Siemiechowie 0-14/ 65 04 232
12 dyr. Grażyna Łazarek Publiczne Przedszkole w Siemiechowie 0-14/ 65 04 233