http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://gromnik2015.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

28-07-2015
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – przyjdź i zgłoś swój pomysł!
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – przyjdź i zgłoś swój pomysł!

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza społeczność gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik oraz Ryglice na spotkania konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza obszaru pod kątem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Uczestnicy spotkania będą mieć okazję do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących zagospodarowania i rozwoju obszaru.Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji...

Czytaj więcej
20-07-2015
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ - SPRAWDŹ PARAGON

„Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon” – kolejna odsłona akcji paragonowej Akcja „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon" to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizujemy działania pod hasłem „Weź paragon". Ich celem jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu. Obecnie administracja podatkowa realizuje kolejne przedsięwzięcie, związane z uświadomieniem społeczeństwu roli paragonów, loteria paragonowa. Uruchomienie loterii planowane jest...

Czytaj więcej
13-07-2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK

WÓJT GMINY GROMNIK INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dotyczący: - zamiany działek położonych w miejscowości Brzozowa, gmina Gromnik. Gromnik, 13.07.2015r.                                                                                      Wykaz w załączniku                                                                                                                             Wójt Gminy   mgr Bogdan Stasz    

Czytaj więcej
10-07-2015
Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE   Nr 58/2015 Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejscprzeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.   Zarządzenie w załączniku.

Czytaj więcej
18-06-2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY GROMNIK ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkół w Gromniku przy ul. Wincentego Witosa 4, 33-180 Gromnik    Ogłoszenie w załączniku

Czytaj więcej
10-06-2015
Koperta życia

Twoje bezpieczeństwo i fachowa pomoc na czas! Gmina Gromnik dołączyła do gmin, które rozpowszechniają wśród swoich mieszkańców tzw. „Koperty życia". Koperty zawierają najistotniejsze informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, a także numery telefonów do bliskich i nazwisko lekarza prowadzącego. Urząd Gminy rozdaje specjalne magnesy na lodówkę i koperty do których należy włożyć wypełnioną Kartę Informacyjną. „Koperta życia" to akcja społeczna skierowana do...

Czytaj więcej
09-06-2015
INFORMACJA

W KAŻDĄ   DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 15.30 DO 18.30 W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W GROMNIKU UL. KRYNICKA 3 / WEJŚCIE TAK JAK DO KAWIARENKI INTERNETOWEJ / DYŻUR PEŁNI PSYCHOLOG. UDZIELA ON POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I ICH RODZINOM W ZAKRESIE: -   PORADNICTWA I KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH -   ROZMÓW Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI -   PRACY Z RODZINĄ Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM -   ROZMOWÓW WSPIERAJĄCYCH I TERAPEUTYCZNYCH -   TERAPII...

Czytaj więcej
28-05-2015
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY GROMNIK

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW             Urząd Gminy Gromnik informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gromnik odbywać się będzie we wskazanych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości, według następującego harmonogramu: L.p. Miejscowość Miejsce odbioru Data Czas odbioru 1. Brzozowa Plac przy starej Remizie OSP 08.06.2015 r. 11.30-15.00 2. Chojnik Parking przy Kościele 09.06.2015 r. 7.30-14.00 3. Golanka Plac przy Szkole Podstawowej 13.06.2015 r. 11.30-15.00 4. Gromnik Plac Targowy 13.06.2015 r. 7.30-14.00 5. Polichty Parking przy Domu Ludowym 08.06.2015 r. 7.30–11.00 6. Rzepiennik Marciszewski Parking przy Domu Ludowym 13.06.2015 r. 7.30-11.00 7. Siemiechów Plac przy Remizie OSP 13.06.2015 r. 7.30-14.00 Odpady będą...

Czytaj więcej
25-05-2015
INFORMACJA o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Gromnik poziomach recyklingu

INFORMACJA o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Gromnik poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 49,19 % Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,19 % Osiągnięty...

Czytaj więcej
10-04-2015
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach: 11.02.2015r. i 12.02.2015r. oraz 27.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Gromnik została przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatury w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Kontrola WIOŚ odbyła sie na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności: - art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku...

Czytaj więcej
31-03-2015
ZMIANA GODZIN PRACY I URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie będzie pracował w godzinach: w poniedziałek od 7.15 do 18.00 od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15 Informujemy, iż powyższe godziny pracy będą takie same we wszystkich urzędach skarbowych w woj. małopolskim. Zostały one wprowadzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w...

Czytaj więcej
20-03-2015
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DOWODÓW WPŁATY Urząd Gminy Gromnik apeluje aby mieszkańcy dokonujący wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gromniku, w tytule przelewu dokładnie wskazali dane osoby, która złożyła deklarację z danej nieruchomości, a także miesiąc którego dotyczy wpłata. Pozwoli to nie uniknięcie wątpliwości dotyczących prawidłowego zaksięgowania wpłaty.

Czytaj więcej
19-03-2015
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 19 marca 2015r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze Gminy Gromnik. Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 150, z p.zm.) gmina ogłasza zestawienie danych...

Czytaj więcej
09-03-2015
GMINNY KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

W środę, 4 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych. Pierwszą z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych, drugą – młodzież gimnazjalna, natomiast trzecią – młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Jury w składzie: p. Czesław Cudek – Przewodniczący komisji, p. Ewelina Stefańska...

Czytaj więcej
05-03-2015
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Gromnik przypomina o obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15. dnia każdego miesiąca, którego dotyczy wpłata. Jednocześnie informuje się, że w przypadku nieuregulowania zaległości, sprawa zostanie skierowana na drogę egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej